Programma 7 Burgerinitiatieven en publiekszaken

bedragen * € 1.000

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

2.804

2.775

2.746

29

V

Baten

-1.353

-1.353

-1.410

57

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

1.451

1.422

1.336

86

V

Mutaties in reserves

0

0

0

0

-

Gerealiseerd resultaat

1.451

1.422

1.336

86

V

Binnen dit programma doen zich geen afwijkingen voor die afzonderlijk groter zijn dan € 100.000 en worden derhalve ook niet toegelicht.